Privacyverklaring website TinkConnect.com

Bij TinkConnect respecteren we de privacy van alle gebruikers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens die u invult in een contactformulier om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen.

In dit privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u uw rechten uit kunt oefenen (zie onderstaand onze contactgegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.tinkconnect.com. Door het gebruik van de website, stemt u in met het verzamelen van gegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven.

 

Doel van de verwerking en wettelijke basis

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden daartoe opgeslagen op onze servers in Nederland.

Bij TinkConnect gebruiken wij uw persoonsgegevens om informatie op te sturen, of naar aanleiding van uw verzoek om contact. Dit betekent dat indien u niet akkoord wenst te gaan met dit privacybeleid, wij deze handeling(en) helaas niet uit kunnen voeren. Daarnaast verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van de website. Deze gegevens helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en de ervaring voor u als gebruiker te verbeteren.

 

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u onze website bezoekt, kan TinkConnect de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via een contactformulier, zoals uw naam en e-mailadres.
• Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals IP-adressen, browserinstellingen, duur van uw bezoek, klikgedrag, waarbij in sommige gevallen sprake kan zijn van persoonsgegevens.

 

Google Analytics

Voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van de website gebruiken wij Google Analytics. Wij hebben een verwerkersverklaring gesloten met Google.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers behandelen uw gegevens vertrouwelijk.

 

Beveiliging persoonsgegevens

TinkConnect heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door TinkConnect alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is.
Indien u TinkConnect heeft gevraagd om contact met u op te nemen, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven niet verder gebruik te willen maken van de diensten van TinkConnect, tenzij u schriftelijk en uitdrukkelijk aangeeft dat de gegevens langer bewaard mogen worden.

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaart TinkConnect uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Om u weer in te schrijven voor de nieuwsbrief is het dan ook noodzakelijk om uw gegevens opnieuw te verstrekken.

 

Rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die TinkConnect van u heeft. U kunt dan (tevens) aangeven of u de gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen. TinkConnect zal binnen vier weken voldoen aan dat verzoek.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de door u gegeven toestemming. U heeft dan ook altijd het recht om die toestemming in te trekken.

 

Vragen, feedback en contact

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of feedback willen geven, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Gert Jan Bouman
Wamberg 37
1083CW Amsterdam
020 7508359
info@tinkconnect.com

 

Klacht

Bij TinkConnect doen wij onze uiterste best om uw privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij niet op de juiste manier zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).