Privacyverklaring website TinkConnect.com

Bij TinkConnect respecteren we de privacy van alle gebruikers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens die u invult in een contactformulier om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

In dit privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen (zie onderstaand onze contactgegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.tinkconnect.com.

 

Doel van de verwerking en wettelijke basis

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Bij TinkConnect gebruiken wij uw persoonsgegevens om informatie op te sturen, of naar aanleiding van uw verzoek om contact. Dit betekent dat indien u niet akkoord wenst te gaan met dit privacybeleid, wij deze handeling(en) helaas niet uit kunnen voeren. Daarnaast verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van de website. Deze gegevens helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en de ervaring voor u als gebruiker te verbeteren.

 

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u onze website bezoekt, kan TinkConnect de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via een contactformulier, zoals uw naam en e-mailadres.
 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals IP-adressen (geanonimiseerd), browserinstellingen, duur van uw bezoek, klikgedrag, waarbij in sommige gevallen sprake kan zijn van persoonsgegevens.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De door de cookie gegenereerde informatie wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, rapportages voor ons te maken over bezoekersgedrag en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren in de cookiebanner. Door cookies op deze website te accepteren, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

 • Wij Google Analytics cookies gebruiken
 • Wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben
 • Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet
 • Wij persoonsgegevens anonimiseren
 • Wij gebruik maken van Google Adwords in combinatie met de Google Analytics cookies

De bewaarperiode van data in Google Analytics is 26 maanden.

 

hCaptcha
We gebruiken hCaptcha om de website te beschermen tegen spam. Voor de werking hiervan worden enkele gegevens uitgewisseld met deze dienst. Meer hierover kun je hier lezen: https://www.hcaptcha.com/privacy
 

Cookiebot

Middels Cookiebot kunt u als bezoeker van onze website aangeven of er cookies mogen worden opgeslagen. Deze keuze wordt onthouden, zodat u niet elke keer opnieuw toestemming hoeft te verlenen. Er worden géén persoonsgegevens opgeslagen bij Cookiebot. Onderstaande gegevens worden wel verwerkt:

 • Uw geanonimiseerde IP-adres (laatste drie cijfers worden omgezet in nullen: 000)
 • Datum en tijdstip van goedkeuring
 • Het besturingssysteem van uw computer en de gebruikte webbrowser
 • De url van de pagina die u bezocht ten tijde van het verlenen van de toestemming
 • Een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutelwaarde
 • De status van uw goedkeuring, die dient als bewijs voor uw keuze

De sleutel en status van uw toestemming worden ook opgeslagen in uw browser als first party cookie “CookieConsent”, zodat uw keuze automatisch toegepast kan worden op alle pagina’s van de website. Deze cookie wordt 12 maanden bewaard. De sleutel dient als bewijs voor uw toestemming en maakt het mogelijk om te verifiëren dat de status van uw toestemming die is opgeslagen in uw browser, niet is gewijzigd ten opzichte van de toestemming zoals die in eerst instantie is opgeslagen bij Cybot.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld anders dan hiervoor beschreven. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers behandelen uw gegevens vertrouwelijk.

 

Beveiliging persoonsgegevens

TinkConnect heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau. Ons management systeem is ISO 27001 gecertificeerd.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door TinkConnect alleen bewaard voor zover dat noodzakelijk is.

Indien u TinkConnect heeft gevraagd om contact met u op te nemen, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven niet verder gebruik te willen maken van de diensten van TinkConnect, tenzij u schriftelijk en uitdrukkelijk aangeeft dat de gegevens langer bewaard mogen worden.

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, bewaart TinkConnect uw persoonsgegevens totdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Om u weer in te schrijven voor de nieuwsbrief is het dan ook noodzakelijk om uw gegevens opnieuw te verstrekken.

 

Rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die TinkConnect van u heeft. U kunt dan (tevens) aangeven of u de gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen. TinkConnect zal binnen vier weken voldoen aan dat verzoek. In onze algemene voorwaarden leest u meer over hoe wij omgaan met de back-up van onze gegevens.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de door u gegeven toestemming. U heeft dan ook altijd het recht om die toestemming in te trekken.

 

Vragen, feedback en contact

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of feedback willen geven, dan kunt u contact opnemen met onderstaand persoon:

 

Sandra Vijftigschild
Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag
085-7735333
m

 

Klacht

Bij TinkConnect doen wij ons uiterste best om uw privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij niet op de juiste manier zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).